Dziś jest: 14 Lipiec 2024
Imieniny obchodzą:
Stella, Bonawentura, Marcelin

   

RODO

Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach:

Justyna Brodzińska-Ziaja

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) – informacja dla osób, których dane są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestMiejski Ośrodek Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 32 67 29 453.

 

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w celu realizacji obowiązków administratora wynikających w szczególności z treści:

 

 

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),

 

- statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach,

 

- innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej

 

oraz w celu realizacji działań promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.

 

4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa, podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora określone usługi, w tym wykonujących na jego rzecz czynności faktyczne i prawne.

 

6. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.   

                            

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych lub do otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prawo do jej wycofania.

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.       

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne.

 

 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NASI PARTNERZY

NASZ FESTIWAL

 

Miejski Ośrodek Kultury

moklazy.pl

 

ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy,

 

tel. (32) 67-29-453, 67-29-431

fax: (32) 67-29-453

e-mail: sekretariat@moklazy.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej:

bip.moklazy.pl